Nowy, elastyczny system zasilania nabrzeża dla terminali kontenerowych

Proszę o umówienie spotkania demonstracyjnego na żywo!

jira-generated-image-static
igus® Mobile Shore Power Outlet: podłącz każdy statek w dowolnym miejscu wzdłuż całego nabrzeża.
Poznaj stoisko targowe na własną rękę tutaj.
 
exhibition stand