Whitepaper:

Prowadzenie kabli w niekorzystnych warunkach

E-loop, pierwotnie opracowana do bardzo specyficznych zastosowań w wiertnicach głębinowych, w krótkim czasie po wprowadzeniu na rynek jest również wykorzystywana na przykład w koparkach kołowych z napędem łyżkowym, rozładowarkach statków oraz przy budowie morskich turbin wiatrowych. W tym dokumencie można znaleźć różne przypadki użycia, które mogą być źródłem pomysłów.

Tak, chcę pobrać ten dokument!

Cable management under adverse conditions e-loop